Over ons
Welkom

Welkom bij Margeli. Zoek je een betrouwbaar adres voor vertalingen vanuit het Nederlands naar het Engels of andersom? Wij zijn gespecialiseerd op dit gebied en hebben zo’n dertig jaar ervaring.

Voor tekstadvies, correctie en redigeren van teksten in zowel Nederlands als Engels kun je ook bij ons terecht.

Of zoek je iemand die kan tolken van Nederlands naar Engels en vice versa? Hiervoor ben je ook bij ons aan het juiste adres.

Voor voorbeelden zie een selectie van vertalingen in het portfolio.

Heb je vragen over vertalen of tolken? Neem gerust contact op via info@margeli.nl of bel 06-49708933.

 • Geschiedenis

  Margeli is opgericht in februari 2017 en is dus een jong en fris bedrijf. Toch hebben we al heel veel jaren ervaring in huis, doordat de eigenaar, Marga van Gent-Petter, sinds 1985 professioneel gevormd is in de Engelstalige wereld.

  Lees verder ->

 • Kennis, ervaring en vaardigheden

  Margeli garandeert de betrouwbaarheid van haar vertalingen, omdat die tot stand komen vanuit een gedegen taalkundige kennis en eigen ervaringen in de cultuur van met name de Britse en Amerikaanse Engelstalige wereld.

  Lees verder ->

 • Creativiteit en doelgerichtheid

  Plezier in het vertalen staat bij Margeli voorop. Het spelen met taal en puzzelen om de juiste effecten te behalen maakt iedere vertaling een uitdaging.

  Lees verder->

 • Portfolio

  Al lang voordat Margeli het licht zag, heeft de vertaler veel ervaring opgedaan bij het uitvoeren van vertaal en tolk-opdrachten. Lees verder om een greep uit de vertaalproducten van de afgelopen 30 jaar te bekijken.

  Lees verder ->

Geschiedenis

Margeli is opgericht in februari 2017 en is dus een jong en fris bedrijf. Toch hebben we al heel veel jaren ervaring in huis, doordat de eigenaar, Marga van Gent-Petter, sinds 1985 professioneel gevormd is in de Engelstalige wereld. Na een jaar vrijwilligerswerk in conferentieoord Lee Abbey, Lynton, North Devon, Engeland begon ze haar doctoraalstudie Engelse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1990 geselecteerd als één van de Prof. Harting Scholars heeft ze in 1991 haar  Master Theoretical Linguistics aan de University of North Wales in Bangor behaald. Het jaar daarna is ze afgestudeerd aan de VU en begonnen aan een promotietraject in de taalkunde (syntaxis). In 1994 heeft ze een semester aan de University of Massachussetts in Amherst doorgebracht en in 1998 haar proefschrift met succes verdedigd. Sinds die tijd heeft ze als docent Engels en Taalkunde gewerkt bij de UvA, de VU en de CHE (Christelijke Hogeschool Ede). Ze is altijd freelance werk als vertaler, tolk, corrector en tekstschrijver blijven doen.

Marga van Gent oprichter Margeli.nl
 • 2019-2020

  Docent Scientific Writing in English for Publication NIHES (ErasmusMC), november-april

 • 2017

  Docent Engels Hogeschool Utrecht (september-december)

 • 2002 - 2017

  Docent Engels Christelijke Hogeschool Ede

 • 1999 - 2000

  Docent Algemene Taalwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam

 • 1998

  Promotie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in Theoretische Taalkunde (Generatieve Grammatica, Syntaxis)

 • 1994

  Semester als “visiting scholar” naar University of Massachusetts, Amherst

 • 1992

  Cum laude afgestudeerd aan de Letteren Faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam (Engelse Taal- en Letterkunde)

 • 1990

  Harting Scholarship aan de University of North Wales in Bangor (MA Theoretical Linguistics)

 • 1986

  Start studie Engelse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

 • 1985

  Tussenjaar in Lynton, North Devon bij Lee Abbey International Fellowship

Kennis, ervaring en vaardigheden

Margeli garandeert de betrouwbaarheid van haar vertalingen, omdat die tot stand komen vanuit een gedegen taalkundige kennis en eigen ervaringen in de cultuur van met name de Britse en Amerikaanse Engelstalige wereld.

De vertaler heeft een jaar in North Devon (Engeland) gewoond. Ook heeft ze een jaar in Bangor (Wales) gewoond en gestudeerd. Ten slotte heeft ze een half jaar onderzoek gedaan in New England (Verenigde Staten) ter voorbereiding van haar promotie in de taalkunde. Deze ervaringen maken de vertaler vaardig in het bewust toepassen van taalspecifieke technieken en cultureel bepaalde nuances die de doelmatigheid van de tekst versterken.

De basis voor de liefde voor het vak vertalen is gelegd tijdens een stage voor Courseware Midden Nederland, waar ze met succes programmeerhandleidingen naar het Engels heeft vertaald voor programmeurs in India.

Creativiteit en doelgerichtheid

Plezier in het vertalen staat bij Margeli voorop. Het spelen met taal en puzzelen om de juiste effecten te behalen maakt iedere vertaling een uitdaging. Soms helpt het om even uit het raam te staren en je hersenen lucht te geven om met een mooie vondst te komen. Zo moest ik in 1990 voor de nieuwsbrief van Courseware Midden Nederland een ludieke aansporing voor computer-ondersteund onderwijsmateriaal vertalen die in het origineel m.i. wat krom en statisch was: ‘Bij Courseware moet moeten en maggen niet maggen!’. Met behoud van de boodschap is de vertaling op rijm gezet: ‘Courseware should never be force-ware!’

Onze missie is om met onze vertalingen inhoud en bedoeling van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen door bewust en met oog voor detail om te gaan met de nuances in woordkeus en taalspecifieke uitdrukkingswijzen.

Portfolio

Al lang voordat Margeli het licht zag heeft de vertaler veel ervaring opgedaan bij het uitvoeren van vertaal en tolk-opdrachten. Hieronder een greep uit de vertaalproducten van de afgelopen 30 jaar.

 • 2022

  • Diverse vertalingen naar het Nederlands en Engels voor Jesus.net
  • Vertolking van en naar het Engels/Nederlands tijdens conferentie Geloof in je Werk van de CHE.
  • Vertaling naar het Engels van de examenregeling en stagegids van het HBO programma voor HRM en Bedrijfskunde van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
  • Docent voor de Master Cursus Scientific Writing in English for Publication voor medisch studenten aan het Erasmus MC
 • 2021

  • Vertolking van en naar het Engels/Nederlands tijdens Nieuwjaarsbijeenkomst en presentatie nieuwe plannen Aidsfonds
  • Vertaling naar het Engels van het post-HBO programma International Public Health (IPH) van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
  • Docent voor de Master Cursus Scientific Writing in English for Publication voor medisch studenten aan het Erasmus MC
 • 2020

  • Vertaling naar het Engels van diverse korte verhalen en videofragmenten voor Jesus.net
  • Docent voor de Master Cursus Scientific Writing in English for Publication voor medisch studenten aan het Erasmus MC
  • Vertolking naar het Engels tijdens promotie sociale wetenschappen Katholieke Universiteit Tilburg
  • Vertaling naar het Engels van artikel voor Missie Nederland
  • Vertaling naar het Engels van artikel voor nieuwsbrief Oasis Trails
  • Vertaling naar het Engels van het Jaarverslag 2019 van Stichting Kom over en help
  • Vertaling naar het Engels van het Jaarverslag 2019 van Tear NL
 • 2019

  • Vertaling naar het Engels van een adoptierapport
  • Tolken naar het Engels voor Handelskamer Gerechtshof Amsterdam
  • Vertaling naar het Engels van de website voor de opleiding Gezondheidszorg van de Christelijke Hogeschool Ede
  • Vertaling naar het Engels van diverse korte verhalen en videofragmenten voor Jesus.net
  • Tolken (E-N, consecutief) bij 3-daagse conferentie New Wine in Zwolle
  • Tolken (E-N, simultaan) bij Celebration 10 years Jesus.net
  • Tolken (N-E, simultaan) bij de Nationale Synode Dordrecht
  • Vertaling naar het Nederlands van het boek Fear and Trust door David Runcorn gepubliceerd bij IBB als Tussen vrees en vertrouwen – ISBN 9789032301217
  • Vertaling naar het Engels van het Jaarverslag 2018 van Stichting Kom over en help
  • Tolken (E-N, simultaan) bij Penko Engineering Ede/ ETC Wisconsin – teambuilding training
  • Tolken (N-E, simultaan) bij Lilianefonds STEP-symposium
  • Vertalen Nederlands-Engels Inleiding boek Grond Zonder Rust van Marcel Catsburg www.haitiinfo.nl
  • Tolken Nederlands-Engels Strategische jaardoelen Maxima Center Utrecht, via Easy Translate
  • Vertalen Nederlands-Engels Lectorale rede Jan van der Stoep, CHE
 • 2018

  • Vertaling naar het Engels van een Case-beschrijving voor Leene Communicatie
  • Vertaling naar het Engels van nieuw business plan Uitgeverij NEEMA/Vuurbaak
  • Vertaling naar het Engels van gebedscursus Jesus.net
  • Vertaling naar het Engels van het Jaarverslag 2017 van Stichting Kom over en help
  • Diverse vertalingen naar het Nederlands voor Christian Holy City Church, Flushing, NY
  • Vertalingen van nog 2 hoofdstukken naar het Nederlands voor bundel ‘Als de tak wil bloeien…’ ed. Henk Jochemsen, Stichting Prisma (Ontwikkelingssamenwerking in christelijk perspectief)
  • Vertaling folder ‘Condos doseerunit’ naar het Engels voor Scholz-Benelux
  • Vertaling wervend gedicht naar het Engels voor Hogeschool Rotterdam
  • Vertaling naar het Engels van diverse Sandy Tales voor jesus.net
  • Vertaling naar het Nederlands ‘Draag altijd vrolijke kleren’ voor OnderWeg #14 jaargang 4, 7 juli 2018 www.onderwegonline.nl
  • Stagebegeleiding student opleiding Vertalen Engels bij LOI
  • Tolken naar het Engels bij Ladies’ Event van Deloitte tijdens CHIO Rotterdam
  • Tolken naar Engels voor client bij Geschillencommissie Garantiewoningen
  • Tolken naar Engels voor client bij College van Beroep Hoger Onderwijs
  • Vertalen samenvatting projectvoorstel naar het Engels voor de CHE Academy van de Chr. Hogeschool Ede
  • Tolken naar Engels voor lid van promotiecommissie TU Delft
  • Vertalen naar het Engels van een NWO projectvoorstel van de CHE-Academy
 • 2017

  • Vertaling naar het Engels van het boekje “Tien gedachten over het gebed” door Ron van der Spoel
  • Vertaling naar het Engels van de internetcursus “Laat pornografie achter je” van jesus.net
  • Correctie van een Engelse folder voor Upware B.V.
  • Correctie van het Engels op  www.buijsscheepsbouw.nl
  • Vertaling naar het Nederlands van Hoofdstuk voor boek van Stichting Prisma ‘Partnerschap: een verklaring van onderlinge afhankelijkheid’
  • Vertaling naar het Engels zakenbrief Scholz Benelux BV
 • 2016

  • Vertaling naar het Engels van de internetcursus ‘Waarom Jezus? voor studenten’ van jesus.net onder de titel ‘Why Jesus? for students’
  • Vertaling naar het Engels van de internetcursus ‘Vergeving’ van jesus.net onder de titel ‘Forgiveness’
  • Correctie en redigeren van diverse Engelstalige essays voor de Masterstudie Marketing & Design
  • Simultaan vertalen van Nederlands naar Engels speech Harmen van Wijnen (CvB Christelijke Hogeschool Ede) over Bildung in Hoger onderwijs
 • 2015

  • Simultaan vertalen van Engels naar Nederlands op 2-daagse conferentie over Luisteren naar God met als hoofdspreker Cath Livesy (Sheffield)
 • 2014

  • Simultaan vertalen van Engels naar Nederlands op 2-daagse conferentie over Luisteren naar God met als hoofdspreker Cath Livesy (Sheffield)
  • Consecutief vertalen naar het Nederlands van Messiaans Joodse theoloog tijdens 2 verschillende kerkdensten
 • 2012

  • Vertaling van het artikel ‘Negotiating Coffee Time’ door Otto Selles in The Banner 17 Aug. 2012) als ‘Balanceren tussen actie en reflectie’ (te vinden in Opbouw)
  • Vertaling van het artikel ‘Heaven on Earth’ door Rev. John Van Sloten in The Banner (13 Aug. 2012) als ‘Dromen over de Hemel op Aarde’ (te vinden in Opbouw)
  • Correctie van een lezing in het Engels door dr. Peter Blokhuis getiteld ‘Governmental communication and the political body’
 • 2011

  • Vertaling van het artikel ‘Leadership: Ministry through Social Media’ door Eric Oppenhuizen in The Banner (5 augustus 2011) als ‘Bediening met hulp van Sociale Media’ (te vinden in Opbouw)
 • 2010

  • Nederlandse vertaling van een artikel van de filosoof Stanley Hauerwas (1995) ‘Preaching As Though We Had Enemies’ als ‘Preken tegen Vijanden’ (te vinden  in Opbouw)
 • 2009

  • Vertaling van een persbericht voor Jordi Kooiman, eigenaar van Place de l’Opera op www.operamagazine.nl
 • 2008

  • Vertaling naar het Engels van een portret van de Nederlandse bruidegom, die internationaal trouwde
 • 2002

  • Vertaalopdracht voor de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmusuniversiteit Rotterdam
  • Vertaling naar het Nederlands van een cahier door David Runcorn (1986) Silence, uitg. Grove Books Limited No. 16 met als Nederlandse titel Stilte (nog) niet uitgegeven.
 • 1998

  • Vertaling naar het Engels van het kwartaalblad Process & Progress van Hoogovens Packaging Steel (IJmuiden), als free-lance medewerker van het tekst- en editingbureau ‘Item’ in Haarlem
  • Vertaling vanuit het Engels van het boek De Zaak van de Damascener Dolk (door Kel Richards, The Case of the Damascus Dagger) bij Novapres, Apeldoorn
  • Medewerker Vertaalbureau Regeer (Rotterdam)
  • Docent Vertalen I aan de VU
 • 1990

  • Stage vertalen Nederlands-Engels bij Courseware Midden Nederland (CMN) te Utrecht
Onze diensten & contact

U zoekt en wij leveren. Wij kunnen voor u  vertalingen maken van teksten in het Nederlands naar Engels en andersom. Ook doen wij de correctie en het editen van Engelse en Nederlandse teksten. Verder kunt u bij ons terecht voor tolken Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. Voor meer informatie of een offerte kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@margeli.nl of 06-49708933.